Europeese unie en Denemarken

Europees Parlement
Het Europees Parlement telt 13 Deense leden.

Voorzitterschap van de Raad van de EU
De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.
Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.
Voorzitterschappen van Denemarken:
Juli-december 1973 | Januari-juni 1978 | Juli-december 1982 | Juli-december 1987 | Januari-juni 1993 | Juli-december 2002 | Januari-juni 2012

Europese Commissie
Denemarken heeft Margrethe Vestager aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is bevoegd voor mededinging.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde “vertegenwoordiging”.
Denemarken heeft 10 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Comité van de Regio’s
Denemarken heeft 9 vertegenwoordigers in het Comité van de Regio’s, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU

Permanente vertegenwoordiging bij de EU
Denemarken houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als “Deense ambassade bij de EU” is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *