Onderwijs in Denemarken

Onderwijs in Denemarken is gratis en vrijwel de gehele volwassen bevolking kan lezen en schrijven. Negen jaar schoolbezoek voor kinderen van 7 tot 16 jaar is verplicht. Voorschools en kleuteronderwijs is optioneel, maar beschikbaar voor alle kinderen.

Na het bereiken van de 9e klas kunnen leerlingen de school verlaten om aan de slag te gaan, maar de meerderheid zet hun opleiding voort. Sommigen volgen een beroeps- of opleidingsprogramma, terwijl anderen zich inschrijven aan een algemene middelbare school (gymnasium) of een andere instelling die hoger voorbereidend onderwijs aanbiedt.

Terwijl veel afgestudeerden van deze scholen vervolgens de beroepsbevolking betreden, stromen vele anderen door naar universiteiten of naar scholen en academies van universitaire rang die gespecialiseerd zijn in technische en artistieke gebieden. Sommige Denen kiezen ervoor om naar Deense volkshogescholen te gaan, die voor het eerst werden opgericht in de 19e eeuw en nog steeds niet-formele onderwijsprogramma’s aan volwassenen aanbieden.

Aan de top van het hoger onderwijs staan ​​de Universiteit van Kopenhagen (opgericht in 1479), de Universiteit van Aarhus (1928) en de Universiteit van Zuid-Denemarken (1966), allemaal door de staat gesteund. Extra universiteiten werden opgericht in Roskilde in 1972 en in Ålborg in 1974.