Sociale zekerheid

Thema’s > Sociale zekerheid

Denemarken heeft één van de meest uitgebreide sociale zekerheidssystemen van de OESO-landen. De sociale zekerheidsuitgaven zijn de afgelopen twintig jaar aanzienlijk gestegen, en bedragen op dit moment (uitgezonderd pensioenen) tweemaal het OESO-gemiddelde. Het gaat o.m. om gratis gezondheidszorg en onderwijs, omvangrijke kinderbijslag en werkloosheidsuitkeringen. Dit gaat uiteraard gepaard met een hoog belastingniveau.

Inmiddels is ook in Denemarken een discussie ontstaan over de mogelijkheden het bestaande sociale zekerheidsysteem te handhaven. In die discussies komen diverse aspecten ter sprake zoals werkgelegenheid, kosten, en de teruglopende omvang van de beroepsbevolking als gevolg van de demografische ontwikkelingen (vergrijzing). Tijdens de meest recente verkiezingsstrijd  werden de thema’s van de buitenlanderspolitiek en de sociale zekerheid met name door de rechtse Deense Volkspartij aan elkaar gekoppeld. 

Handhaving van het sociale systeem blijkt nog steeds de wens van de Deense bevolking. Zelfs een hogere kostendruk zou wellicht kunnen worden geaccepteerd, maar dan zal de kwaliteit van de voorzieningen sterk moeten worden verbeterd. Ook in Denemarken zijn lange wachtlijsten in de gezondheidszorg aan de orde van de dag en waren zij het belangrijkste onderwerp voor debat tijdens de verkiezingscampagne in 2001. Discussies over dit onderwerp in EU-verband worden met argusogen bekeken in Denemarken, zowel bij de kiezers als in het parlement en de regering. 

In verband met de toetreding van de nieuwe lidstaten van de EU in 2004 heeft Denemarken besloten werknemers van de nieuwe lidstaten van de eerste dag in Denemarken toe te laten onder de voorwaarde dat zij een baan hebben waarvan de arbeidsvoorwaarden conform zijn aan de geldende CAO’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *