1864 De slag om Zuid-Jutland bij Dybbøl

Tot aan 1864 behoorde Zuid-Jutland tot het Hertogdom Schleswig-Holstein.

In dat jaar wilde de Deense regering Schleswig aan het Deense rijk toevoegen, maar de Pruisische premier Otto van Bismarck accepteerde niet dat de twee Hertogdommen verdeeld zouden worden. Dit conflict mondde uit in een oorlog. De hertogdommen Sleeswijk en Holstein waren de inzet van deze veldslag tijdens de tweede Deens-Pruisische oorlog.

Op 2 en 3 april 1864 bombardeerden Pruisische kanonnen Sønderborg, waarbij een derde van de stad werd vernietigd en de inwoners gedwongen werden te vluchten. Denemarken verloor bij de Slag bij Dybbøl, net buiten de stad Sønderborg. Hier werd de strijd tegen het Pruisische leger op 18 april 1864 beslist. Op 18 april is het nog altijd Dybbøl Dag, waarop de slag jaarlijks plechtig wordt herdacht.

De genoemde gebieden gingen over naar Duitsland, waardoor Denemarken kromp van een oppervlakte van 58.000 km² naar ongeveer 39.000 km².

Een nieuwe grens werd getrokken, ten zuiden van de stad Kolding. Denemarken had een derde deel van de bevolking verloren en was gereduceerd tot een ministaat.

Na de Eerste Wereldoorlog mochten de bewoners van dit gebied zelf bepalen of ze bij Denemarken of Duitsland wilden horen. Hiertoe werd een volkstemming georganiseerd die in het Vredesverdrag van Versailles werd afgedwngen na de door de Duitsers verloren Eerste Wereldoorlog. De volksstemming in februari 1920 zorgde ervoor dat het noordelijk deel van Sleeswijk zich weer bij Denemarken voegde, waardoor de grens met Duitsland in Jutland weer een flink stuk naar het zuiden opschoof.

Tegenwoordig kunt u deze geschiedenis herbeleven:

  • Het Historiecenter Dybbøl Banke verschaft informatie over de oorlog. De molen van Dybbøl, waarin Deense soldaten zich hadden verschanst en die in puin werd geschoten, is herbouwd en huisvest nu een klein museum met foto’s van de gevechten.
  • Het fraaie Sønderborg Slot, in de gelijknamige stad, toont permanente exposities over de jarenlange grensstrijd met het buurland, met veel aandacht voor het drama in 1864.
  • In 2015 is een film gemaakt over deze slag om Zuid-Jutland bij Dybbøl. De Deense serie ‘1864’, met hoofdrolspelers uit de zeer succesvolle series ‘The Killing’ en ‘Borgen’, is de grootste productie ooit van Denemarken. De aanleiding voor de historische dramaserie was de herdenking van de Slag bij Dybbøl, in 2015 ruim 150 jaar geleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *